Ferritine is een eiwit dat ijzer kan opslaan in de cellen. Bij de mens dient het eiwit als een buffer tegen ijzergebrek en ijzerstapeling. De normale waarde van ferritine in het bloed is bij gezonde vrouwen tussen de 20 en 100 microgram per liter en bij gezonde mannen tussen de 20 en 250 microgram per liter. Overigens kan de methodiek van het laboratorium van invloed zijn op de waarden, waardoor de normaalwaarden per laboratorium iets van elkaar kunnen verschillen. Ferritine is een eiwit dat vooral in de lever en in het beenmerg aanwezig is en dat wordt gebruikt om ijzer op te slaan. Een kleine hoeveelheid ferritine zit echter ook in het bloed. De hoeveelheid ferritine in bloed is een maat voor de hoeveelheid ferritine (en dus de hoeveelheid ijzer) in de lever en het beenmerg.

Wel kan ik zeggen, dat ik geen enkele reden zie om je ijzer verder aan door te willen vullen; dat gebeurd zo ook wel.

Als iemand bloedarmoede heeft door ijzergebrek en ijzertabletten gaat gebruiken, dan wordt dat ijzer eerst gebruikt om bloed aan te maken. Als het Hb op peil is, dan stijgt het ijzer en transferrine in het bloed. Pas als ook die op peil zijn wordt het ferritine weer aangevuld om zo weer een reservevoorraad aan te leggen. Probleem bij het aanvullen van het ijzer, is dat de darmen niet erg goed zijn in de opname van ijzer. Zelfs bij inname van ijzertabletten stijgt het ijzer in het bloed maar langzaam. Nu jouw situatie: je hebt nog vrij recent een grote operatie ondergaan, daarbij zul je gerust het nodige bloed hebben verloren. In de weken tot maanden na je operatie moet dit bloed weer aangemaakt worden. Je leukemie bent vegetariër en hebt dus een dieet met relatief weinig ijzer. Het zal dus niet verbazen dat je ijzervoorraden zijn aangesproken om nieuw bloed aan te maken; dus is je ferritine gedaald. Ook met jouw dieet worden op den duur de voorraden wel weer aangevuld, maar dat kan vele maanden duren. Je ferritine is een beetje laag, maar het scheelt zo weinig dat ik het bijna een normale waarde zou noemen.

Een normale ijzer-waarde in het bloed, maar wel een lage


Het ijzer komt op een aantal verschillende manieren voor in ons lichaam. Ten eerste is er het vrije ijzer, dit zijn ijzer-ionen die gewoon opgelost zijn in het bloedplasma. In het plasma komt een eiwit voor, het transferrine, dat veel ijzer bindt; het transferrine is zo als het ware een transporteiwit voor ijzer. Natuurlijk ligplaats is een deel van het ijzer ook gebonden in het hemoglobine. Het ferritine komt met name voor in het beenmerg en de lever, en een beetje in het bloed. Het ferritine bindt al het ijzer, dat het lichaam op het moment even niet nodig heeft voor de productie van hemoglobine. In die zin heb je dus gelijk en is het een maat voor een soort "reserve-ijzer." Op het moment dat er veel bloed aangemaakt moet worden wordt eerst het ijzer in het bloed aangesproken, maar om dit aan te vullen komt ook het ijzer uit.

Trage schildklier (hypothyreo die)


Dit middel wordt verkocht als Thyrax, euthyrox en Eltroxin. In sommige gevallen wordt synthetisch T3 (liothyronine) voorgeschreven. Dit middel is verkrijgbaar als: Cynomel, cytomel thybon. Hoe trager de schildklier, des te meer hormonen er dienen te worden geslikt. Bij de afwezigheid van een schildklier moet de volledige hormoonproductie worden opgevangen met kunstmatige schildklierhormonen. Operatie bij trage schildklier Als de schildklierwerking wordt tegengewerkt door een goedaardige cyste of nodule, dan kan een schildklieroperatie noodzakelijk zijn. In bepaalde gevallen kan ervoor worden gekozen om het gezwel te laten zitten en tot behandeling met schildklierhormonen over te gaan om de traag werkende schildklier te ondersteunen. Bij een achterliggende oorzaak zoals een ontsteking, gezwel of hypofyse-afwijking dient natuurlijk (ook) de aanstichter te worden behandeld.

De bekendste oorzaken van een vertraagde schildklier zijn als volgt: Schildklierontsteking ( thyreoïditis ) ziekte van Hashimoto (auto-immuunziekte) Gebrek aan carotid bepaalde voedingsstoffen (jodium. A.) ziekte van Graves (vergevorderd stadium) goedaardig gezwel in schildklier (nodus, cyste. A.) Behandeling met radioactief jodium ( raj ) Geboorteafwijking (congenitaal) Volledige of gedeeltelijke schildklierverwijdering Schildklierkanker (maligne tumor) Radioactieve bestraling van het halsgebied Bijnieruitputting ook een ongezonde leefstijl kan de schildklierwerking (direct of indirect) verslechteren. Hierbij valt te denken aan onvoldoende en/of onregelmatig slapen, ontoereikende slaapkwaliteit, overmatige mentale stress, eenzijdig en ongezond eten en onvoldoende lichamelijke activiteit. De behandeling van een langzame schildklier of tekort aan schildklierhormonen is sterk afhankelijk van de achterliggende oorzaak.

Behandeling van een langzame schildklier Als een trage schildklier hypothyreotische klachten veroorzaakt, dan is behandeling vereist. Het behandelen van een traag werkende schildklier kan op drie manieren geschieden, namelijk:. Extra jodium tegen langzame schildklier Als een langzaam werkende schildklier door een gebrek aan jodium wordt veroorzaakt, dan kan het volstaan om de jodium-intake te verhogen. Een ernstig jodiumtekort komt in Nederland overigens weinig voor. Schildklierhormonen slikken In veruit de meeste gevallen van een traag werkende schildklier moeten tabletten met synthetische schildklierhormonen oftewel thyromimetica worden ingenomen. Meestal wordt synthetisch T4 (levothyroxine) toegediend.

Superficial Thrombophlebitis, treatment management: Approach


Congenitale hypothyreoïdie congenitale hypothyreoïdie (CHT) betreft een aangeboren tekort aan schildklierhormonen dat je dus met je geboorte meekrijgt. Het tekort ontstaat door een niet-ontwikkelde of onderontwikkelde schildklier. De baby wordt dus geboren zonder of met een inferieure schildklier. Congenitale hypothyroïdie is altijd primair klinisch. Endemische hypothyreoïdie endemische hypo betreft een vertraagde schildklier door een tekort aan het spoorelement jodium. Jodium is een cruciaal bestanddeel van schildklierhormonen, dus zonder jodium ontstaat automatisch een verlaagde hormoon-afgifte door de schildklier.

Iatrogeen geïnduceerde hypothyreoïdie iatrogeen geïnduceerd houdt in dat iets wordt veroorzaakt door medicatie. In dit geval wordt de traag werkende schildklier dus veroorzaakt door medicijnen. Iatrogene hypothyreoïdie is meestal lithium-geïnduceerd Of ontstaat door een overdosering van thyrostatica (schildklierremmers). Een trage schildklier wordt vastgesteld middels bloedonderzoek. Men meet de schildklierhormonen, tsh-waarde en antistoffen in het bloed. Oorzaken van  een te trage schildklier Hypothyreoïdie kan ontstaan door allerlei aandoeningen, afwijkingen, geneesmiddelen nutriële tekorten.

Diabetes - diagnosis and treatment - mayo clinic

Primaire hypothyreoïdie bij primaire oftewel centrale hypothyreoïdie kan de haemangioom schildklier niet genoeg schildklierhormonen aanmaken, waardoor klachten optreden. Primair houdt in dat de oorzaak te vinden is in de schildklier. De schildklier zélf is dus verantwoordelijk voor de ontoereikende hormoonafgifte. Secundaire hypothyreoïdie het hersenaanhangsel (hypofyse) produceert tsh, een hormoon dat de schildklier stimuleert en zodoende de hormoonafgifte van de schildklier reguleert. Bij secundaire hypothyreoïdie maakt de schildklier te weinig hormonen aan vanwege een verstoorde hypofyse. Hierdoor treden klinische klachten. Tertiaire hypothyreoïdie de tussenhersenen (thalamus hypothalamus) reguleren de tsh-afgifte door de hypofyse. In zeldzame gevallen maakt de schildklier te weinig schildklierhormonen aan door een defect van de hypothalamus. In dat geval spreekt men van tertiaire hypothyroïdie.

ferritine normaalwaarde
Goede jiu jitsu club leuven forum

Multifunkční zařízení inkoustové

Vormen van hypothyreoïdie er zijn verschillende vormen van hypothyreoïdie. We onderscheiden de volgende verschijningsvormen van een te traag werkende schildklier:. Subklinische hypothyreoïdie bij subklinische hypothyreoïdie werkt de schildklier te traag, maar treden (nog) geen waarneembare klachten. De trage erkennen schildklier kan subklinisch blijven, maar ook een voorloper zijn van de klinische variant. Zolang hypothyreoïdie subklinisch blijft, hoeft het tekort aan schildklierhormonen niet kunstmatig te worden aangevuld. Klinische hypothyreoïdie bij klinische hypothyreoïdie is er wél sprake van merkbare en/of meetbare klachten. Behandeling van de vertraagde schildklier is dan ook noodzakelijk om het hormoonpeil op te hogen. Klinische hypothyreoïdie kan een primaire, secundaire of tertiaire oorzaak hebben.


Trage schildklier weinig schildklierhormonen, schildklierhormonen bekleden direct of indirect een cruciale functie binnen vrijwel alle cellen, weefsels organen. Hart, spieren, hersenen, maagdarmstelsel, huid en ga zo maar door. Zodoende zijn schildklierhormonen medeverantwoordelijk voor: Metabolisme ( stofwisseling ). Zenuwstelsel (lichaamsaansturing fysieke groei herstel Hartritme hartslagfrequentie vocht vethuishouding Werking van spieren gewrichten Denkproces reviews gevoelsbeleving Digestie ( spijsvertering ) Lichaamstemperatuur Zonder schildklierhormonen kun je niet leven. Een klein tekort aan schildklierhormonen veroorzaakt zelfs al gezondheidsklachten. Symptomen van een trage schildklier Een te langzame schildklier brengt allerlei symptomen en klachten teweeg die in het begin mild zijn en steeds erger worden. Een tekort aan schildklierhormonen vertraagt namelijk de meest uiteenlopende lichamelijke processen. Deze vertraging uit zich op zijn beurt in de volgende hypothyreotische verschijnselen: buitengewoon vermoeid lusteloos duizelig licht in het hoofd Lage lichaamstemperatuur (35 36,6 C) Lethargisch : lang uitslapen overdag slaperig Opgezwollen schildklier ( struma ) Menstruatieklachten Extreem kouwelijk (rillingen verkleumen) Apathisch : niet vooruit. A.) Trage hartslag ( bradycardie ) Spierpijn spierkramp (chronisch) Sterk verminderde eetlust Emotioneel instabiel melancholisch Depressie burn-out Onverklaarbare gewichtstoename bovenstaande symptomen van hypothyreoïdie hoeven zich overigens lang niet altijd of allemaal (tegelijkertijd) voor te doen.

Peripheral Vascular Stents - medical Clinical Policy

De schildklier is een kliertje in je keel dat hormonen produceert en uitscheidt in je bloed. Via de bloedcirculatie komen schildklierhormonen bij de cellen van je organen en weefsels terecht. De twee belangrijkste hormonen die door de schildklier worden geproduceerd zijn: T4 : thyroxine, t3 : trijoodthyronine, als je schildklier te weinig T3 en T4 aanmaakt, dan spreekt men ook wel van een trage schildklier, traag werkende schildklier oftewel hypothyreoïdie. In dit artikel lees je alles over een vertraagde schildklierwerking. Synoniemen van hypothyreoïdie, een te trage schildklier staat bekend onder allerlei benamingen. De bekendste hiervan zijn als volgt: Hypothyroïdie / hypothyreoidie, schildklier- deficiëntie (Te) trage / langzame schildklier, slecht werkende thyroïd. Onderactieve / inactieve schildklier (Te) langzaam / traag werkende schildklier, langzame of lage schildklierwerking, vertraagde. Luie thyroïd (Te) trage werking van schildklier, laag schildklierhormoon. Schildklier- hypo of hypofunctie, als je schildklierwerking ontoereikend is, dan worden er onvoldoende schildklierhormonen aangemaakt en is het realiteitsoriëntatie niveau in je bloed dus te laag.

Ferritine normaalwaarde
Rated 4/5 based on 688 reviews